Chính sách bảo mật của Hanaichi

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các dữ liệu được thu thập trên hanaichi.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (Thành viên). Đây là các thông tin mà hanaichi.vn cần Thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để hanaichi.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho hanaichi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Hanaichi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng/Thành viên;

- Thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và hanaichi.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hanaichi.vn;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hanaichi.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin tài khoản Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của hanaichi.vn trong mọi trường hợp. Dữ liệu tài khoản Thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần HANAICHI Việt Nam

Địa chỉ: 38 ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline:  1900 292 995

Email: cskh@hanaichi.vn

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

- Hanaichi và các bộ phận liên quan đến việc tư vấn và hỗ trợ thực hiện mua hàng của khách hàng có thể tiếp cận thông tin khách hàng cung cấp.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:  Hanaichi.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin tài khoản Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành viên.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hanaichi.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hanaichi.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.  

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Hanaichi.vn cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin tài khoản và giao dịch của Thành viên theo chính sách bảo vệ thông tin. Quá trình thu thập và sử dụng thông tin của Thành viên được thực hiện chỉ khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Tuyệt đối không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba nào về khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

- Trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba đã có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba

- Hanaichi.vn bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào bằng biện pháp sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL). Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Hanaichi.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hanaichi.vn.

- Ban quản lý Hanaichi.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hanaichi.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

>>> Mọi thắc mắc về sản phẩm & dịch vụ, quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline: 1900 292 995 để được hỗ trợ kịp thời.