Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhận hàng?

Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng. Có thể phát sinh chi phí tùy thuộc vào thời điểm thay đổi địa chỉ nhận hàng:

- Khách hàng thuộc 7 quận nội thành Hà Nội có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng nhiều lần mà không bị tính phí với điều kiện thông tin địa chỉ nhận hàng được thay đổi muộn nhất sau 3h kể từ thời điểm gửi phiếu xuất kho.

- Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ gửi hàng của bên thứ ba (EMS, Viettel, Proship, …), cước phí dịch vụ phát sinh khi thay đổi địa chỉ nhận hàng sẽ do khách hàng sẽ tự thanh toán cho bên thứ 3.

Cách thông báo về việc thay đổi địa chỉ nhận hàng

- Gọi tới số hotline 1900 292 995 

- Nhắn tin trên facebook fanpage của Hanaichi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/HanaichiStore/

Sau khi nhận được yêu cầu về việc thay đổi địa chỉ nhận hàng, Hanaichi sẽ thông báo ngay lập tức tới quý khách thông tin chi tiết về vấn đề này