Số tài khoản ngân hàng của Hanaichi

Hanaichi chỉ dùng duy nhất 1 số tài khoản sau:

Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Tên chủ tài khoản: LÊ MINH TIẾN

Số tài khoản: 0301000416388

Xin chân thành cảm ơn quý khách

Hanaichi Việt Nam